Onara Gorou S01E07 - Onara Goru Episode 7 | AsianCrush
ONE SEC

Onara Gorou I will never forget the sound of that fart that day

Season 1 Episode 7
Japan (2016) | 3 minutes

Teen hormones rage as Onaro Makoto deals with her insensitive childhood friend.

Previous Episode Next Episode

Season 1