Onara Gorou S01E06 - Onara Goru Episode 6 | AsianCrush
ONE SEC

Onara Gorou Captain Onara

Season 1 Episode 6
Japan (2016) | 3 minutes

Goro and Takahashi reminisce about their past.

Previous Episode Next Episode

Season 1