Fushigi Yugi - Eikoden (English Dubbed) S01E02 - Desert Quest | AsianCrush
ONE SEC

Fushigi Yugi – Eikoden (English Dubbed) Desert Quest

Season 1 Episode 2
| 29 minutes

Taka, Chichiri, and Tasuki must save the universe within the book by finding the other reincarnated Suzaku warriors.

Previous Episode Next Episode

Season 1