Fushigi Yugi (Dubbed) S01E48 - Even Wagering on the Life | AsianCrush
ONE SEC

Fushigi Yugi (Dubbed) Even Wagering on the Life

Season 1 Episode 48
Japan (1996) | 24 minutes

Director: Hajime Kadagaki

Miaka says goodbye to an old friend.

Previous Episode Next Episode

Season 1