Fushigi Yugi (Dubbed) S01E11 - Priestess of Seiryuu | AsianCrush
ONE SEC

Fushigi Yugi (Dubbed) Priestess of Seiryuu

Season 1 Episode 11
Japan (1996) | 24 minutes

Director: Hajime Kadagaki

Miaka finds out shocking news about an old friend.

Previous Episode Next Episode

Season 1