Fushigi Yugi (Dubbed) S01E06 - Even If I Die | AsianCrush
ONE SEC

Fushigi Yugi (Dubbed) Even If I Die

Season 1 Episode 6
Japan (1996) | 24 minutes

Director: Hajime Kadagaki

Miaka is trapped in a mirror.

Previous Episode Next Episode

Season 1