Fushigi Yugi (Dubbed) S01E05 - Bewildered Heartbeat | AsianCrush
ONE SEC

Fushigi Yugi (Dubbed) Bewildered Heartbeat

Season 1 Episode 5
Japan (1996) | 24 minutes

Director: Hajime Kadagaki

Miaka and the Celestial Warriors go on a voyage to meet the legendary Taiitsukun.

Previous Episode Next Episode

Season 1